Промишлено строителство

Производствени и търговски площи, складове и фабрики, укрепителни съоръжения.