Изграждане техническа инфраструктура Назад

Възложител: Община Пазарджик

Проектант: инж.Зорка Стефанова, инж. Димитринка Нанова, инж. Румен Касанров

Местоположение: м.Сазлъка град Пазарджик

Срок по договор: 12 месеца

Срок на изпълнение: 12 месеца

Разпределение: Пътна мрежа, кв. Съзлъка, гр. Пазарджик

Дължина на положените тръби и канализация: 1385 л.м. от ф 50 до ф 400

Описание на дейностите: Изкопни, насипни, монтажни и други СМР; полагане на водопровод от тръби PEHD, полагане на канализация от коригиран полиетилен; помпени шахти; кабелни шахти; канална тръбна мрежа; мачтов трафопост

Акцент: Изпълнение на технологичен тръбопровод в градска среда при оптимизиране организацията на движението.

Изпълнение: Отлично качество без забележки.

Статус на на обекта: Разрешение за въвеждане в експлотация.


IMG_0027.JPG
IMG_0173.JPG
IMG_0174.JPG
IMG_0175.JPG