Инфраструктурно строителство

Транспортни точки, пътища, газ и нефтопроводи, канализационни системи и водопроводи, пречиствателни и хидротехнически съоръжения, ареали за депониране на отпадъци.