Защитно съоръжение на река Марица Назад

Възложител:  БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

Срок по договор: 165 дни.

Срок на изпълнение: 160 дни.

Описание на дейностите: Корекция на коритото чрез направа на диги и полагане на 620 бр. габиони с размер 200/100/50, полагане на 358 м3 бетон, демонтаж и направа на ново защитно съоръжение на газопровода при преминаването му през р. Марица до гр. Септември. 

Дължина: 190 м.


Maritza_1.jpg
Maritza_3.jpg