ПЕНИ МАРКЕТ – гр. София, кв Обеля Назад

Възложител: „Рила Проект” ЕООД

Проектант: Инт Арх ООД 

Местоположение: гр. София, УПИ ІІ20, кв. 13, ж.к. Обеля 2

Срок по договор: 115 дни

Срок на изпълнение: 110 дни

РЗП: 1009,7 м²

Вертикална планировка: 2300м2

Статусна на обекта: Действащ, Разрешително за въвеждане в експлотация № 1134/ 3.11.2009г.

 

Picture 025.jpg
r_ penny_obelia (100).jpg
r_ penny_obelia (80).JPG
r_ penny_obelia (84).JPG
r_ penny_obelia (86).JPG
r_ penny_obelia (89).JPG