За нас

“ПРИМА БИЛД” ООД

Строителна компания, специализирана в обществено и жилищно строителство, промишлени и инфраструктурни обекти, ваканционни и инвестиционни проекти. До момента са реализирани над 200 проекта в почти всички сфери на строителството, като от нашите услуги са се ползвали държавни, публични и частни възложители. Ние разполагаме с екип от професионалисти, подходящи машини и техника и можем да реагираме при по – специфични проекти. Спазваме по – кратки срокове с изключителна оперативност и коректност. Спазват се всички нормативни уредби касаещи спецификата на конкретния обект. Разполагаме с високо квалифициран ръководен персонал и компетентно техническо ръководство.

От април 2010 г. компанията има разработена Интегрирана система включваща Система за управление на качеството ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и Система за управление на здравето и безопасността при работа ISO 18001:2007.

ПРИМА БИЛД ООД е регистрирана в Камарата на строителите в България. Имаме удостоверения от Централния професионален регистър на строителя за строежи от І до V група и съответните категории.

';